Category Archives: Vesti

Popusti

Popusti su važan marketinški alat u prodaji turističko-ugostiteljskih usluga.
Oni mogu povećati prodaju tako što će privući potencijalne kupce koji traže veću vrednost za svoj novac.
Koliko će popusti povećati prodaju zavisi od mnogih faktora: atraktivnosti, iznosa popusta, vremena ponude, ciljne grupe itd.

Popusti koji su preveliki mogu biti štetni za prodaju, jer mogu dovesti u pitanje kvalitet ponude.
Ako se popusti ponude u kratkom vremenskom periodu, oni neće imati vremena da privuku potencijalne kupce.
Ciljano ponuditi popuste na određene proizvode ili usluge koje su manje tražene, kao što su aranžmani za odmor van sezone, mogu povećati prodaju.
Važno je razmotriti sve faktore koji utiču na prodaju turističko-ugostiteljskih usluga i prilagoditi strategiju popusta prema potrebama tržišta i ciljne grupe.

QR Menu podržava i promoviše popuste.
U našoj aplikaciji možete uneti cenu sa popustom, količinu artikala koje prodajete na popustu i vreme dok traje popust.

Poruči QR Menu

Trenutne izmene

Brza i laka izmenu menija i cena, smanjenje troškova za štampu.
Dnevne ponude, akcije, izmena cena i asortimana je sada trenutna.

QR Menu omogućava brzu i laku izmenu menija i cena u realnom vremenu.

Ugostitelji mogu da izmene ponude, cene, dnevne specijale i druge važne informacije bez potrebe za ponovnom štampom menija ili flajera.
Gostima se uvek pruža aktuelna ponuda i cene, što je važno za objekte koji se prilagođavaju inflaciji, sezonskim promenama, trendovima ili lokalnim potražnjama.

Korištenjem QR menija se smanjuju troškovi za štampu i održavanje tradicionalnih menija.
Ugostitelji ne moraju da troše novac na štampu novih menija svaki put kada se meni izmeni, već mogu da se oslone na digitalni meni koji se može ažurirati u bilo koje vreme.

QR Menu omogućava brzu i efikasnu izmenu menija i cena, što pomaže ugostiteljima da se prilagode potražnji tržišta i smanje troškove.

Poruči QR Menu

Higijenski prihvatljiv

QR kod beskontaktnog menija predstavlja izuzetnu higijensku opciju za zaštitu vaših gostiju.
Idealna je zamena za papirni meni jer se ne prenosi putem rukovanja i kontakta sa mnogo ljudi.

QR kod beskontaktnog meni ne zahteva dodirivanje što pruža zaštitu vaših gostiju, posebno u vremenima širenja korona virusa.

Poruči QR Menu

Višejezični QR meni

Omogućite stranom gostu da se na svom jeziku upozna sa vašom ponudom.

Iz kojih sve država vam dolaze gosti?
Ne znaju svi gosti vaš ili engleski jezik.
Da li vaši konobari znaju nemački, ruski, kineski ili arapski jezik?

Omogućite gostima da se bolje upoznaju s ponudom jela i pića na njihovom jeziku.

QR meni na više jezika ima veliki značaj u ugostiteljstvu, jer omogućava strancima da lakše odaberu jela i pića koje žele na njihovom jeziku.
To može povećati zadovoljstvo gostiju, povećati prodaju i poboljšati reputaciju ugostiteljskog objekta.

QR Menu na više jezika:

  • može pomoći u smanjenju pogrešaka u narudžbi
  • smanjiti potrebu za konobarim koji znaju više jezika
  • poboljšati gostoprimstvo i poštovanje gosta
  • povećavati efikasnost poslovanja

Naš QR Menu omogućava da unesete meni na koliko god želite jezika.

Poruči QR Menu

Za eksluzivna mesta

Pogrešno je razmišljanje da eksluzivna mesta ne treba da imaju QR Meni.
Nešto što se zove eksluzivno, a sa tehnologijom iz prošlog veka nije eksluzivno.

Eksluzivna mesta trebaju koristiti vrhunske tehnologije i QR Menu može biti odličan način da se poboljša iskustvo gostiju.
Odlična usluga je ključna za svaki ugostiteljski objekat, a jedan od kriterijuma usluge je i vreme čekanja na konobara.
Sa QR Menu rešenjem gosti ne čekaju, imaju odmah na svom telefonu sve informacije.

Implementacija QR Menu rešenja može pružiti eksluzivnim mestima dodatnu vrednost i poboljšati iskustvo gostiju, što je ključno za uspeh svakog ugostiteljskog objekta.

Poruči QR Menu